دانشجويان گرامي، براي دريافت کمد دانشجويي از طريق لينک دريافت کمد دانشجويي، با وارد نمودن کامل اطلاعات درخواستي، کمد را ثبت نموده و با پرينت رسيد آن و مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ ریال ، به عنوان ودیعه، به شوراي صنفي دانشجويان دانشکده مراجعه و کليد کمد را دريافت نماييد.