کلمه عبور نام کاربری مدیر سیستم
   
   
     
   

دانشجويان گرامي، براي دريافت کمد دانشجويي از طريق لينک دريافت کمد دانشجويي، با وارد نمودن کامل اطلاعات درخواستي، کمد را ثبت نموده و با پرينت رسيد آن و مبلغ 100،000 ریال ، به شوراي صنفي دانشجويان دانشکده مراجعه و کليد کمد را دريافت نماييد